Detalj på husfasad i Stockholm på skäggig man som håller en lykta

Historik

Dagens KAMIC Group bildades 2011 genom samgåendet mellan ElektronikGruppen BK AB och tidigare KAMIC Group.

På så vis är KAMIC Group ett relativt ungt företag. Men genom ElektronikGruppen och dess bolag går koncernens historia tillbaka ända till 1922, och även KAMIC har en historik som sträcker sig över ett antal decennier.

Elektronik­Gruppen

Hur allt började
Röd flagga med Egruppens symbol