Husfasad i kubiskt mönster

Våra affärsområden

KAMIC Group består av ett 40-tal bolag organiserade i ett antal affärsområden.

Indelningen är gjord för att stödja samordning mellan erbjudanden och kompetenser så att vi på bästa sätt kan möta de olika behov som finns inom våra prioriterade kundsegment. Affärsområdena arbetar med en hög grad av självständighet, med egna varumärken, mål och strategier för verksamheten.

Installation & Lightning

Säljer installationsmaterial till fastigheter, bygg och industri. Sortimentet omfattar bl a nödbelysning, larm och brandskydd, mätinstrument, ställverk och elcentraler, avbrottsfri kraft och EMC-komponenter.

Mer om Installation & Lighting
Närbild på skylt för nödutgång

Electronics

Erbjuder kundanpassade lösningar baserade på elektroniska och elektromekaniska komponenter och system. Kundkretsen består huvudsakligen av tillverkande företag med höga krav på teknisk och kommersiell kompetens.

Mer om Electronics
Detalj från kopplingslåda från EG Electronics

Production Technology

Säljer utrustning, insatsmaterial samt supporttjänster för elektronikproduktion och industriautomatisering.

Mer om Production Technology
Laserskärning av stencil för elektronikproduktion

Magnetics

Utvecklar, tillverkar och säljer magnetkomponenter för kraftförsörjning och signalapplikationer. Kunderna utgörs främst av industriföretag inom telekom, kraftdistribution, kommersiella fordon, frakt & transport och försvar.

Mer om Magnetics
Magnetkomponenter från affärsområde Magnetics