Digital manöverpanel för robot

Om KAMIC Group

KAMIC Group är en privatägd företagsgrupp med bas i Sverige och med det gemensamma målet att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom ett antal väldefinierade nischer.

KAMIC Group består av cirka 40 rörelsedrivande bolag med en sammantagen årlig omsättning på cirka 3,6 miljarder kronor. Vi har egna etableringar i 14 länder i Europa, Asien och Nordamerika och totalt jobbar cirka 1 700 personer inom koncernen.

Koncernen rymmer såväl handels- och agenturföretag som bolag med egen produktutveckling och tillverkning. För att skapa samordningsvinster utifrån erbjudande, kompetenser och marknadssegment har vi organiserat bolagen i ett antal affärsområden.

Tillsammans har koncernbolagen en mycket bred kundbas. Många av kunderna är internationella industriföretag med global tillverkning. Till de viktigare kundssegmenten hör tillverkare och leverantörer inom telekom, industriautomation, kommersiella fordon, försvar, informationssystem och förnybar energi, samt även elinstallatörer och byggföretag.

KAMIC Group har också två systerkoncerner i Amplex och Mindelon med vilka vi, i allt väsentligt, delar affärsmodell och värderingar. KAMIC Group delar också flera ledningsfunktioner med sina systerkoncerner. För mer information om våra systerkoncerner, besök gärna amplexab.se eller mindelon.com.