Digital manöverpanel för robot

Om KAMIC Group

Vi är en privatägd företagsgrupp med bas i Sverige som förvärvar, äger och utvecklar teknikföretag inom utvalda nischer.

KAMIC Group består av ett drygt 40-tal rörelsedrivande bolag med en sammantagen årlig omsättning på cirka 4,5 miljarder kronor. Vi har egna etableringar i 15 länder i Europa, Asien och Nordamerika och totalt jobbar ungefär 1 800 personer inom koncernen.

Koncernen rymmer såväl handels- och agenturföretag som bolag med egen produktutveckling och tillverkning. För att skapa samordningsvinster utifrån erbjudande, kompetenser och marknadssegment har vi organiserat bolagen i ett antal affärsområden.

Tillsammans har koncernbolagen en mycket bred kundbas. Många av kunderna är internationella industriföretag med global tillverkning. Till de viktigare kundsegmenten hör tillverkare och leverantörer inom telekom, industriautomation, kommersiella fordon, försvar, informationssystem och förnybar energi, samt även elinstallatörer och byggföretag.

KAMIC Group har två systerkoncerner i Amplex och Mindelon med vilka vi, i allt väsentligt, delar affärsmodell och värderingar. KAMIC Group delar också flera ledningsfunktioner med sina systerkoncerner. För mer information om våra systerkoncerner, besök gärna amplexab.se eller mindelon.com.

Vi strävar efter att växa som grupp och expanderar både organiskt och genom förvärv av bolag som kompletterar vår verksamhet och produktportfölj.