Interiörbild från förarsäte med hand på ratt i bil med man i förgrund som kör bilden

Koncernledning

Koncernens ledningsgrupp utgörs av nio personer under ledning av KAMIC Groups VD och koncernchef. Av övriga medlemmar i koncernledningen är fyra affärsområdeschefer och fyra stabschefer.

Flera av ledningsgruppens medlemmar är samtidigt engagerade i ledningen för våra systerkoncerner Amplex och Mindelon.

Porträtt Fredrik Celsing

Fredrik Celsing

VD och koncernchef

Anställd sedan 2005, i nuvarande position sedan 2009.

Porträtt Björn Johnsson

Björn Johnsson

Chef för affärsområde Production Technology

Anställd sedan 1995, i nuvarande position sedan 2012.

Foto på Dan Phelan

Dan Phelan

Chef för affärsområde Magnetics

Anställd sedan 2007, i nuvarande position sedan 2009.

Porträtt Stefan Bengtsson

Stefan Bengtsson

Chef för affärsområde Electronics

Anställd sedan 2020, i nuvarande position sedan 2021.

Porträtt Johan Karlsson

Johan Karlsson

Chef för affärsområde Installation & Lighting

Anställd sedan 2021.

Porträtt Mia Tomczak

Mia Tomczak

CFO

Anställd sedan 2020.

Porträtt Håkan Lundgren

Håkan Lundgren

Chef företagsutveckling och kommunikation

Anställd sedan 2008.

Porträtt Jessika Axäll

Jessika Axäll

Personalchef

Anställd sedan 2009.

Porträtt Per Lindblad

Per Lindblad

Chef företagsförvärv

Anställd sedan 2022.