Components from Tramo ETV
Pressmeddelande | April 3, 2024

KAMIC Group växer ytterligare inom magnetkomponenter

KAMIC Group förvärvar Tramo ETV och Unitrafo, två ledande svenska leverantörer av magnetkomponenter

KAMIC Group har förvärvat samtliga aktier i MLnX Holding AB med de helägda dotterbolagen Tramo ETV AB och Unitrafo Electric AB. Säljare av MLnX Holding är Marcus Löfgren, verkställande direktör i både Tramo ETV och Unitrafo, samt ett antal minoritetsägare.

Tramo ETV har en 50-årig historik som tillverkare och leverantör av kundanpassade transformatorer, induktorer och filter. All tillverkning sker i egen anläggning i Eslöv där bolaget har 21 medarbetare. Kunderna återfinns vanligen i branscher som livsmedelsproduktion, medicinteknik, transport och energiproduktion. Geografiskt har bolaget sitt fokus riktat mot Norden och norra Europa.

Unitrafo bildades 1989 och har alltsedan dess byggt upp en unik kompetens inom produkter för säker elkraft och förbättrad elmiljö. Bolaget har ingen egen tillverkning utan verksamheten bygger på nära samarbeten med flera ledande tillverkare i Europa. Därigenom kan man erbjuda ett brett sortiment av allt från mindre isolertransformatorer till större krafttransformatorer och reaktorer för tillverkningsindustrin och till kraft- och nätbolag. Unitrafo har fyra anställda i Askim utanför Göteborg.

Tramo ETV och Unitrafo ingår nu i KAMIC Groups affärsområde Magnetics där de tillsammans tillför cirka 190 miljoner kronor i årlig försäljning. Fredrik Celsing, vd och koncernchef för KAMIC Group säger: ”Vi gillar elteknik och magnetbolag och vi sätter stort värde på drivkraft, entreprenörskap och nischledarskap. I Tramo ETV och Unitrafo ser vi allt detta och mer därtill, och vi välkomnar varmt bolagen med personal att utvecklas vidare i vårt expanderande affärsområde Magnetics.”

Samtliga ledningspersoner i Tramo ETV och Unitrafo fortsätter i sina respektive roller även efter ägarförändringen. Verkställande direktören och tidigare delägaren Marcus Löfgren kommenterar affären: ”Vi är mycket nöjda över att få ansluta oss till KAMIC Group. Vi ser stora möjligheter för fortsatt expansion av båda bolagen och i KAMIC Group får vi en finansiellt stabil och långsiktig ägare som kan bidra med kompetens, kontakter och stödverktyg för att underlätta detta. Personligen tycker jag att det ska bli riktigt roligt att fortsätta verka för bolagens och våra medarbetares tillväxt och utveckling.”

För ytterligare information om transaktionen, kontakta gärna

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren(at)kamicgroup.com

Fredrik Celsing, verkställande direktör och koncernchef, KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 55 , fredrik.celsing(at)kamicgroup.com

Marcus Löfgren, verkställande direktör och tidigare delägare, Tramo ETV AB och Unitrafo Electric AB
+46 (0)768 870979, marcus.lofgren(at)tramoetv.se 

PDF: PRM_KAMIC_Tramo_Unitrafo_240403_sv

Tillbaka till nyhetsarkivet