Detalj i ställverk
Pressmeddelande | October 3, 2022

Förvärv av Tavlebyggern

KAMIC Group växer ytterligare inom kapslad elteknik i Norge genom förvärv av Tavlebyggern AS

KAMIC Group AB har förvärvat samtliga aktier i norska Tavlebyggern AS. Säljare är Bjørn Stengrimsen och Thomas S. Pettersen.

Tavlebyggern projekterar, bygger och monterar kompletta lågspänningsställverk, fördelningscentraler och automatikskåp, och erbjuder även om- och tillbyggnadstjänster på befintliga anläggningar. Bolaget bildades 1997 och verksamheten bedrivs från Lillestrøm, strax öster om Oslo. Bolaget har ett 15-tal anställda och en årlig försäljning om cirka 60 miljoner NOK.

”Tavlebyggern är vårt fjärde förvärv av elteknikbolag i Oslo-regionen på relativt kort tid. Med starka underliggande trender i form av ökad elektrifiering i samhället generellt och introduktionen av alltmer smarta teknologier för automatisering inom industri och fastigheter har vi en optimistisk syn på utvecklingen inom elteknik. Tavlebyggern är ett bolag med stort kunnande, ett utpräglat servicetänkande och fin entreprenörsanda och vi är glada att få välkomna bolaget och dess medarbetare in i KAMIC-familjen,” säger Fredrik Celsing, VD och koncernchef för KAMIC Group.

Den tidigare delägaren och verkställande direktören för Tavlebyggern, Bjørn Stengrimsen, kommer fortsätta att leda bolaget efter förvärvet. Bjørn kommenterar affären: ”Vi på Tavlebyggern ser många fördelar med att bli en del av KAMIC Group. Vi kommer in i en större och mer stabil struktur där vi kan dra nytta av den kunskap och det nätverk som finns inom gruppen, samtidigt som vi uppskattar KAMIC Groups syn på decentralisering och entreprenörskap som drivkraft.”

Organisatoriskt ingår Tavlebyggern nu som ett självständigt bolag i KAMIC Groups affärsområde Installation under ledning av affärsområdeschefen Johan Karlsson.

För ytterligare information, kontakta gärna

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren(at)kamicgroup.com

Johan Karlsson, chef för affärsområde Installation, KAMIC Group
+46 (0)8 564 70 870, johan.karlsson(at)kamic.se

Bjørn Stengrimsen, verkställande direktör och tidigare delägare, Tavlebyggern AS
+47 404 074 24, bjorn(at)tavlebyggern.no

KAMIC Group (www.kamicgroup.com) är en privatägd svensk företagsgrupp som förvärvar, äger och utvecklar teknikföretag inom utvalda nischer. Gruppen rymmer idag ett 40-tal bolag verksamma inom såväl handel som tillverkning. Tillsammans är vi cirka 1 500 anställda i 14 länder i Europa, Asien och Nordamerika och har en årlig omsättning på cirka 3,2 miljarder SEK. Våra kunder finns främst inom tillverkningsindustrin men också bland elinstallatörer och byggföretag.

PDF: PRM_Tavlebyggern_221003_sv

Tillbaka till nyhetsarkivet