Foto på lampa och borste för detektering av fingeravtryck på dator
Pressmeddelande | December 4, 2023

Förvärv av CLP System

KAMIC Group förvärvar CLP System, en specialistleverantör inom fordon, försvar och forensisk teknik

KAMIC Group har förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget CLP System AB. Säljare är bolagets grundare och styrelseordförande Tomas Jagerman.

CLP System är ett teknikfokuserat handelsföretag som tillhandahåller tjänster och produkter till försvarsindustrin samt inom forensisk teknik (kriminalteknik). Bolaget erbjuder också högkvalitativa batterier och punkteringsskydd för fordonsdäck som används i krävande miljöer. CLP System grundades 1994 och har sedan dess byggt upp djup kompetens och en solid portfölj av starka agenturer inom sina fokusområden. CLP System har idag fem anställda som utgår från Täby, strax norr om Stockholm, och en årlig försäljning på cirka 40 miljoner kronor.

Genom förvärvet blir CLP System en del av KAMIC Groups affärsområde Electronics under ledning av affärsområdeschefen Stefan Bengtsson, som kommenterar: ”CLP System är ett verkligt nischföretag med specialistkompetens, högkvalitativa produkter och starka kund- och leverantörsrelationer. CLP System blir ett intressant och värdefullt tillskott till våra befintliga verksamheter inom affärsområdet.”

Tomas Jagerman, grundare och nu säljare av CLP System, kommer framgent att verka som konsult i bolaget. Tomas kommenterar affären: ”Jag har levt med CLP System i många år och nu känns det bra och rätt att lämna över ägaransvaret till KAMIC Group med sitt starka fokus på entreprenörskap, beslutskraft nära kunden och långsiktighet. Samtidigt ser jag fram emot att få fortsätta bidra till bolagets utveckling i en konsultroll.”

För ytterligare information, kontakta gärna

Stefan Bengtsson, chef för affärsområde Electronics, KAMIC Group
+46 (0)8 556 466 05, stefan.bengtsson(at)egelectronics.com

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren(at)kamicgroup.com

Tomas Jagerman, tidigare ägare, grundare och styrelseordförande, CLP System AB
+46 (0)705 939 294, t.jagerman(at)clp.se

 PDF: PRM_KAMIC_CLPSystem_231204_sv

Tillbaka till nyhetsarkivet