Magnetkomponenter från AGW Electronics
Pressmeddelande | May 3, 2023

Förvärv av AGW Electronics

KAMIC Group förvärvar AGW Electronics, en ledande brittisk tillverkare av kundanpassade magnetkomponenter

KAMIC Group har, genom dotterbolaget ETAL (UK) Ltd., förvärvat samtliga aktier i AGW Electronics Ltd. Säljare är Nigel Godwin, tillika bolagets verkställande direktör, samt Tony Godwin, Anette Godwin och Sara Boulton.

AGW Electronics grundades 1975 och är idag en av de ledande tillverkarna i Storbritannien av kundanpassade lindade magnetkomponenter såsom transformatorer och induktorer med tillhörande konstruktioner. Bolaget är baserat i Staveley, Derbyshire, där verksamheten bedrivs ifrån en specialanpassad produktionsanläggning på cirka 30 000 sq ft (2 800 kvm).

AGW har drygt 60 anställda och en årlig omsättning på cirka 5 miljoner pund (cirka 60 miljoner kronor). Bolaget har en bred kundbas och har under åren byggt upp långvariga relationer med kunder inom industrisegment som exempelvis flyg, telekom, audio, försvar och fordon.

I och med förvärvet blir AGW Electronics en del av KAMIC Groups affärsområde Magnetics under ledning av affärsområdeschefen Dan Phelan, som kommenterar affären: ”AGW har stark kompetens inom design, utveckling och produktion av lindade magnetkomponenter, och bolaget åtnjuter ett högt förtroende bland sina många kunder. AGW blir därför ett värdefullt tillskott till våra befintliga verksamheter inom affärsområdet.”

Nigel Godwin, den verkställande direktören i AGW Electronics, och en av de tidigare ägarna, kommer fortsätta att leda bolaget i det nya ägarskapet. Nigel Godwin kommenterar: ”Vi är mycket nöjda över att få ansluta vårt bolag till KAMIC Group. Vi delar mycket när det gäller teknologi och kunskap och vi kompletterar varandra väl avseende vilka kunder vi betjänar. Som en del av KAMIC Groups affärsområde Magnetics kommer vi få tillgång till kontakter, stöd och verktyg som långsiktigt kommer att gynna AGW, våra anställda och våra kunder.”

För ytterligare information, kontakta gärna

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren(at)kamicgroup.com

Dan Phelan, chef för affärsområde Magnetics, KAMIC Group
+44 1444 8711 86, dan.phelan(at)etalgroup.com

Nigel Godwin, tidigare delägare och Managing Director, AGW Electronics Ltd.
+44 1246 4730 86, nigel(at)agw.co.uk

PDF: PRM_AGW_230503_sv

Tillbaka till nyhetsarkivet