Detalj från kabelhanteringsmaskin från Komax
Nyhet från dotterbolag | March 31, 2023

Scanditron tar över Komax-agentur

Scanditron tar över agenturen för Komax maskiner för kabelbearbetning från Adcontact/Gammeter

Under 2022 gick de båda schweiziska företagsgrupperna Komax och Schleuniger ihop för att skapa den globalt ledande aktören inom utrustning för kabel- och kablageproduktion. Scanditron har sedan tidigare representerat Schleuniger i Sverige, Norge och Danmark, och då Komax har som strategi att renodla distributionsnätet i Europa tar Scanditron Sverige AB nu över agenturen för Komax utrustningar i Sverige och Norge från den tidigare agenturinnehavaren Adcontact / Gammeter.

Från och med 1 april 2023 representerar således Scanditron såväl Komax som Schleuniger på den svenska och norska marknaden samt säljer även Schleunigers utrustningar i Danmark. Scanditron får därigenom ett bredare erbjudande och stärker sin position framför allt inom helautomatiska utrustningar för kabelbearbetning.

Adcontact / Gammeter – Genom Komax förvärv av Schleuniger vill man skapa en bredare ansats mot marknaden, där vi gemensamt ser den affärsmässiga logiken i att den framtida distributionen i vår region hanteras av Scanditron, som är en del i en större industrigrupp vilket tillgodoser Komax tillväxtstrategi.

Adcontact / Gammeter kommer fortsatt att erbjuda all övrig utrustning inom kablagebearbetning, med inriktning på halvautomatiska lösningar och applikationer för segmenten vitvaru, fordon och elektronikindustri. Bolaget fortsätter även sin verksamhet med fokus på befintlig affärsportfölj inom elektromekaniska komponenter i samma segment.

Om Scanditron
Scanditron är en marknadsledande leverantör i Norden och Baltikum av maskiner, laserskurna stenciler, material, support och automation för tillverkning av elektroniska produkter och kablage.

Scanditron är en del av affärsområde Production Technology inom KAMIC Group, en privatägd svensk företagsgrupp som förvärvar, äger och utvecklar teknikföretag inom utvalda nischer. Gruppen rymmer såväl handels- och agenturföretag som bolag med egen produktutveckling och tillverkning. Genom koncernbolagen finns KAMIC Group representerat i ett 15-tal länder i Europa, Asien och Nordamerika. För mer information, besök gärna www.kamicgroup.com.

Om Adcontact
Adcontact / Gammeter är en ledande global in-designer och distributör av elektromekaniska komponenter och tekniska lösningar främst för vitvaru-, fordons- och elektronikindustrin. Adcontact / Gammeter erbjuder även fristående, halvautomatiska intelligenta lösningar för alla moderna trådbearbetningsapplikationer.

Adcontact / Gammeter är fortsatt verksamma i Sverige, Norge, Finland och de Baltiska staterna. För mer information, besök gärna www.adcontact.se

 

För ytterligare information, kontakta gärna
Martin Sundelin, verkställande direktör, Scanditron Sverige AB
+46 (0)8 795 24 07, martin.sundelin(at)scanditron.se

Mårten Hansen, CEO Adcontact AB
+46 (0)708 63 17 21, marten.hansen(at)adcontact.se

 

Tillbaka till nyhetsarkivet