Översiktsbild över produkter från Boxco
Pressmeddelande | March 2, 2023

Förvärv av Boxco

KAMIC Group förvärvar Boxco, en specialistleverantör av elektromekaniska produkter till tillverkningsindustrin

KAMIC Group har förvärvat samtliga aktier i Boxco AB, inklusive dotterbolaget Boxco Oy. Säljare är Olle Edvinsson som även är verkställande direktör i bolaget.

Boxco bildades av Olle Edvinsson tillsammans med en kompanjon och etablerade sin verksamhet 2004 i Bolinders Strand i Järfälla, strax nordväst om Stockholm. Boxco erbjuder idag ett av marknadens bredaste sortiment av kapslingar och skåp, kabelförskruvningar, kabelgenomföringar, krympslang, formgods, skyddsslang, varningsljus, fästmaterial, tape, kopplingsplintar samt verktyg till detta. Bolaget har sex anställda och en årlig omsättning på cirka 40 miljoner kronor.

”Boxco erbjuder ett brett produktsortiment inom elektromekanik och tillsammans med djup specialistkunskap och högklassig service skapar Boxco tydliga mervärden för såväl sina kunder som leverantörer. Boxco blir därför ett fint komplement till vår befintliga handelsverksamhet inom elektromekanik och vi är glada över att få välkomna bolaget och dess medarbetare till KAMIC-familjen,” säger Fredrik Celsing, VD och koncernchef för KAMIC Group.

Den tidigare ägaren Olle Edvinsson kommer fortsätta att leda Boxco i sin roll som verkställande direktör.  Olle kommenterar affären: ”Det känns mycket bra att lämna över ägarskapet till KAMIC Group, en stabil och långsiktig ägare som kan ge oss värdefullt stöd i form av kontakter, kunskap och verktyg för affärsutveckling. Tillsammans med KAMIC Group kommer vi fortsätta att jobba för att nå vår vision, att Boxco ska vara tillverkningsindustrins förstahandsval vid varje konstruktionstillfälle.”

Organisatoriskt ingår Boxco nu som ett självständigt bolag i KAMIC Groups affärsområde Electronics under ledning av affärsområdeschefen Stefan Bengtsson.

För ytterligare information, kontakta gärna

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren(at)kamicgroup.com

Stefan Bengtsson, chef för affärsområde Electronics, KAMIC Group
+46 (0)8 556 466 05, stefan.bengtsson(at)egelectronics.com

Olle Edvinsson, tidigare ägare och verkställande direktör, Boxco AB
+46 (0)8 580 210 11, olle.edvinsson(at)boxco.se

PDF: PRM_Boxco_230302_sv

Tillbaka till nyhetsarkivet