Stora batterier från företaget MVS
Pressmeddelande | January 10, 2023

Förvärv av MVS

KAMIC Group förvärvar Mastervolt Sweden, specialistleverantör av batteri- och strömförsörjningssystem

KAMIC Group AB har förvärvat samtliga aktier i Mastervolt Sweden AB (MVS). Säljare är Robert Andresen och Oscar Arvidsson.

MVS erbjuder strömförsörjningssystem för miljöer och applikationer med höga krav på driftsäkerhet.  Bolagets kunder finns främst inom den marina industrin, tillverkningsindustrin samt fordonsindustrin, till vilka bolaget levererar såväl kundunika speciallösningar som produkter ur ett brett standardsortiment. MVS bildades år 2000 och verksamheten bedrivs från Västra Frölunda i Göteborgs kommun.  Bolaget har ett 15-tal anställda och en årlig omsättning på cirka 100 miljoner kronor.

”MVS och dess medarbetare är mycket duktiga på batterier och strömförsörjning och har under åren byggt upp starka relationer med såväl kunder som leverantörer. Bolaget verkar också i ett segment som bör gynnas långsiktigt av elektrifieringen inom både industri och transporter. MVS blir därför ett intressant och värdefullt tillskott till vår företagsgrupp och vi är glada att få välkomna bolaget och dess medarbetare till KAMIC-familjen,” säger Fredrik Celsing, VD och koncernchef för KAMIC Group.

De båda tidigare ägarna Robert Andresen och Oscar Arvidsson kommer fortsätta att leda MVS i sina nuvarande roller som verkställande direktör respektive försäljningschef.  Robert Andresen kommenterar affären: ”Det känns mycket bra att lämna över ägarskapet till KAMIC Group, en stabil och långsiktig ägare som kan ge oss värdefullt stöd i form av kontakter, verktyg och kunskap i affärsutveckling. Med detta i ryggen känns det mycket inspirerande att få fortsätta arbeta för att MVS ska bli ännu bättre för våra kunder, leverantörer och anställda.”

Organisatoriskt ingår MVS nu som ett självständigt bolag i KAMIC Groups affärsområde Electronics under ledning av affärsområdeschefen Stefan Bengtsson.

För ytterligare information, kontakta gärna

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren(at)kamicgroup.com

Stefan Bengtsson, chef för affärsområde Electronics, KAMIC Group
+46 (0)8 556 466 05, stefan.bengtsson(at)egelectronics.com

Robert Andresen, tidigare ägare och verkställande direktör, Mastervolt Sweden AB
+46 (0)709 727373, robert(at)mvs.se

 

PDF: PRM_MVS_230110_sv

Tillbaka till nyhetsarkivet