Magnetkomponenter från företaget Avon Magnetics
Pressmeddelande | January 9, 2023

Förvärv av Avon Magnetics

KAMIC Group förvärvar Avon Magnetics, en ledande brittisk tillverkare av lindade magnetkomponenter

KAMIC Group har, genom dotterbolaget ETAL (UK) Ltd., förvärvat samtliga aktier i Avon Magnetics Ltd. Säljare är John och Lynn Anderson.

Avon Magnetics är en ledande brittisk tillverkare av lindade magnetkomponenter såsom transformatorer, induktorer och spolar med tillhörande konstruktioner. Merparten av komponenterna utvecklas specifikt för kundunika applikationer. Verksamheten bedrivs ifrån Christchurch, strax utanför Bournemouth vid den engelska sydkusten, där bolaget har en egen produktionsanläggning.

Avon Magnetics historik går tillbaka till 1960-talet men har verkat under nuvarande namn sedan 1992. Bolaget har under åren byggt upp en expertkunskap och innehar certifieringar enligt AS9100 revision D och ISO9001:2015 vilket återspeglas i bolagets starka ställning som leverantör till kunder inom industrier som flyg, försvar och medicinteknik. Avon Magnetics har ett 50-tal anställda och en årlig omsättning på cirka £2,5 miljoner. I och med förvärvet blir Avon Magnetics en del av KAMIC Groups affärsområde Magnetics under ledning av affärsområdeschefen Dan Phelan.

”Avon Magnetics är en välrenommerad aktör med stark kompetens inom design, utveckling och produktion av lindade magnetkomponenter för användning i kundunika och säkerhetskritiska applikationer. Avon Magnetics blir därför ett värdefullt tillskott till våra befintliga verksamheter inom affärsområde Magnetics”, säger Fredrik Celsing, VD och koncernchef för KAMIC Group.

Den tidigare ägaren och verkställande direktören i Avon Magnetics, John Anderson, kommenterar affären: ”Vi är mycket nöjda över att få KAMIC Group som nya ägare. Vi delar mycket när det gäller teknologi och kunskap och vi kompletterar varandra väl avseende vilka kunder vi betjänar. Som en medlem i KAMIC-familjen kommer vi få tillgång till kontakter, stöd och verktyg som långsiktigt kommer att gynna Avon Magnetics, våra anställda och våra kunder.”

För ytterligare information, kontakta gärna

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren(at)kamicgroup.com

Dan Phelan, chef för affärsområde Magnetics, KAMIC Group
+44 1444 8711 86, dan.phelan(at)etalgroup.com

John Anderson, tidigare ägare och Managing Director, Avon Magnetics
+44 1202 486689, john.anderson(at)avonmagnetics.com

PDF: PRM_Avon_230109_sv

Tillbaka till nyhetsarkivet