PRESSMEDDELANDE | July 14, 2017

ETAL öppnar R&D-center i Storbritannien

ETAL öppnar R&D-center i Storbritannien efter förvärv av lokal specialisttillverkare

ETAL Group, en världsledande leverantör av induktiva komponenter för kraft- och signalapplikationer, etablerar ett nytt teknik- och utvecklingscenter i södra Storbritannien. Etableringen följer på det tidigare förvärvet av Grandchain Ltd., en lokal specialisttillverkare av transformatorer och lindade komponenter. ETAL Group utgör affärsområde Magnetics inom KAMIC Group.

Det nya utvecklingscentret ligger i Lewes i East Sussex och kommer främst att betjäna kunder med behov av snabb och flexibel tillverkning av prototyper och mindre serier. Även större volymer kan hanteras i anläggningen, alternativt kan tillverkningen flyttas till någon av ETALs större produktionsenheter i Estland eller Sri Lanka.

“Vi märker en god efterfrågan på samtliga våra prioriterade marknader och det nya utvecklingscentret kommer att stödja vår europeiska säljavdelning i ambitionen att ytterligare utöka affärerna,” säger Dan Phelan, President för ETAL Group. ”Vi jobbar hårt för att vara förstahandsvalet bland leverantörer av högpresterande induktiva komponenter och när vi nu öppnar ett center för tillverkning av prototyper och skräddarsydda produkter i Storbritannien kan vi erbjuda en snabb, flexibel och mycket konkurrenskraftig service utan att ge avkall på den höga kvalitet som våra kunder förväntar sig av ETAL.”

ETAL tillverkar och säljer egenutvecklade högpresterande induktiva komponenter som används i AC/DC-omvandlare, DC/DC-omvandlare samt signalapplikationer. Merparten av komponenterna utvecklas specifikt för kundunika applikationer men ETAL erbjuder även standardkomponenter. De största kunderna finns inom telekom, kraftteknik samt fordons- och försvarsindustrin.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Håkan Lundgren, informationschef, KAMIC Group
+46 8 759 35 79, hakan.lundgren@kamicgroup.com

KAMIC Group är en företagsgrupp bestående av ett 20-tal bolag verksamma inom såväl handel som tillverkning. Vårt gemensamma mål är att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom utvalda produkt- och marknadsnischer. Tillsammans är vi cirka 750 anställda i 11 länder i Nordeuropa, Asien och USA och har en årlig omsättning på drygt 1,4 miljarder kronor. Våra kunder finns främst inom tillverkningsindustrin men också bland elinstallatörer, byggföretag och telekomoperatörer. www.kamicgroup.com »

Tillbaka till nyhetsarkivet